Article Cited by others

STUDY PROTOCOL

Efficacy of silver needle acupuncture combined with muscle relaxation in the treatment of capulohumeral periarthritis: study protocol for a prospective, single-center, randomized, parallel-controlled trial

Yu Jun-Min, Yu Jun-Jie, Cai Hui-Hui, Liu Chuan-Sheng, Yin Yan-Wei, Xu Feng-He, Yi Yu-Sheng, Meng Chao

Year : 2018| Volume: 3| Issue : 4 | Page no: 120-126

   This article has been cited by
 
1 Efficacy of silver needle therapy for the treatment of chronic nonspecific low back pain: a prospective, single-center, randomized, parallel-controlled clinical trial
Xuesong Hu,Shaoxing Dong,Bing Zhang,Xuan Wang,Yanwei Yin,Chuansheng Liu,Junmin Yu,Xing Wu,Fenghu Xu,Chao Meng
Trials. 2021; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Autophagy: novel insights into therapeutic target of electroacupuncture against cerebral ischemia/ reperfusion injury
Ya-Guang Huang,Wei Tao,Song-Bai Yang,Jin-Feng Wang,Zhi-Gang Mei,Zhi-Tao Feng
Neural Regeneration Research. 2019; 14(6): 954
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article